Formularz  zgłoszenia

nowego klubowicza


(( UWAGA!   Pola białe są wymagane ))

DANE OSOBOWE

Imię :

Nazwisko :

PESEL :

E-mail :

Telefon :

Lekarz - wpisz specjalność :

ADRES ZAMIESZKANIA

Adres (ulica i numery) :

Miejscowość :

Kod pocztowy, (miasto) :

ADRES DO WYSYŁKI  (jeśli ma być inny)

Imię i Nazwisko :

Adres (ulica i numery) :

Miejscowość :

Kod pocztowy (miasto) :

Przepisz kod weryfikacji :
 

Wysyłając to zgłoszenie :

● Wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych na potrzeby procedur związanych z rejestracją Klubowicza, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. O Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 pozycja 833).

● Upoważniasz nas do dokonania w Twoim imieniu rejestracji Klubowicza. Rejestracja nie powoduje absolutnie żadnych zobowiązań wobec firmy CaliVita® International - CZYTAJ.

● Oświadczasz, że akceptujesz REGULAMIN Funkcjonowania Sieci CaliVita® International. Regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dochodowego biznesu opartego na własnym i rzetelnym wysiłku. Dlatego, jeśli przystąpienie do CaliVita wiążesz z działalnością dochodową w naszej sieci, znajomość Regulaminu sieci staje się dla Ciebie niezbędna - CZYTAJ. Nieprzestrzeganie przez Członka Klubu Regulaminu CaliVita, może skutkować nawet pozbawieniem członkostwa w naszym Klubie.